Alkoholisk fermentering

Slutproduktet fra glycolysen, pyruvat, kan have 3 videre nedbrydningsveje afhængig af organismen og hvilken tilstand organismen befinder sig i (fx aerob- eller anaerob metabolisme i muskelvæv). De tre veje er: Alkoholisk fermentering, laktat produktion og nedbrydning til acetyl coenzymA vha. pyruvat dehydrogenase komplekset.
Den alkoholiske fermentering som den finder sted i fx gær starter med decarboxylering af pyruvat til acetaldehyd hvorved der dannes CO2 dette sker vha. enzymet pyruvat decarboxylase. Den dannede acetaldehyd hydrogeneres videre til ethanol vha. enzymet alkohol dehydrogenase. Denne proces benævnes alkoholisk fermentering.

Danske encyklopædi.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.